Contact us

  Address: zhuyouguan town industrial park, Longkou in Shandong
 Tel( office) :0535-8561002
 ◆ marketing department:0535-5137896
 E-mail:jiangzhi@zhongji.cc
 URL:www.zhongji.cc

 The Board's Office:+86-535-8573360:0535-8573360
 Jiang Zhi:+86 18753518176
 ZHANG, Zhao-wei:+86 13706451677
 TANG, Xing:+86 18753555207